Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - ciąg przemian związków organicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - ciąg przemian związków organicznych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - ciąg przemian związków organicznych

ciąg przemian związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono ciąg przemian związków organicznych A, B i C:

 

 

ciąg przemian związków organicznych

 

1. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B i C.

ciąg przemian związków organicznych

 

 

2. Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.

ciąg przemian związków organicznych

ciąg przemian związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono ciąg przemian związków organicznych A, B i C:

 

 

ciąg przemian związków organicznych

 

1. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B i C.

ciąg przemian związków organicznych

 

 

2. Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.

ciąg przemian związków organicznych

ciąg przemian związków organicznych

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono ciąg przemian związków organicznych A, B i C:

 

 

ciąg przemian związków organicznych

 

1. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) związków oznaczonych na schemacie literami A, B i C.

ciąg przemian związków organicznych

 

 

2. Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.

ciąg przemian związków organicznych