Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W dwóch kolbach znajdują się dwa różne, ale podobnie wyglądające roztwory wodne:

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

1. Spośród wymienionych niżej roztworów wybierz te, które mogą wyglądać tak jak roztwory pokazane na ilustracjach. Zaznacz ich wzory lub nazwy.

 

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

2. Przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, w których do roztworów z obu naczyń dodano jeden taki sam odczynnik. W każdym z tych doświadczeń nastąpiła wyraźna zmiana barwy tylko jednego roztworu.
Wybierz dwa odczynniki, z których każdy po dodaniu (w odpowiedniej ilości) do obu badanych roztworów spowoduje wyraźną zmianę barwy tylko jednego z nich. Zaznacz wzory wybranych odczynników.

 

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

 

3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, których przebieg był przyczyną zmiany barwy roztworu z każdego naczynia.

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W dwóch kolbach znajdują się dwa różne, ale podobnie wyglądające roztwory wodne:

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

1. Spośród wymienionych niżej roztworów wybierz te, które mogą wyglądać tak jak roztwory pokazane na ilustracjach. Zaznacz ich wzory lub nazwy.

 

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

2. Przeprowadzono dwa niezależne doświadczenia, w których do roztworów z obu naczyń dodano jeden taki sam odczynnik. W każdym z tych doświadczeń nastąpiła wyraźna zmiana barwy tylko jednego roztworu.
Wybierz dwa odczynniki, z których każdy po dodaniu (w odpowiedniej ilości) do obu badanych roztworów spowoduje wyraźną zmianę barwy tylko jednego z nich. Zaznacz wzory wybranych odczynników.

 

Rozróżnianie malinowych roztworów wodnych

 

3. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, których przebieg był przyczyną zmiany barwy roztworu z każdego naczynia.