Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Dwa tlenki metali, oznaczone umownie wzorami A₂O i XO₃, reagują ze sobą w stosunku molowym 1:1. Produktem reakcji jest jonowy związek Z, w którym masowa zawartość procentowa pierwiastka A wynosi 40,2%, natomiast dla pierwiastka X ta wielkość jest równa 26,8%.

 

1. Na podstawie obliczeń ustal symbole pierwiastków A i X.

 

2. Zaznacz numer zdjęcia, na którym przedstawiono związek Z.

Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Dwa tlenki metali, oznaczone umownie wzorami A₂O i XO₃, reagują ze sobą w stosunku molowym 1:1. Produktem reakcji jest jonowy związek Z, w którym masowa zawartość procentowa pierwiastka A wynosi 40,2%, natomiast dla pierwiastka X ta wielkość jest równa 26,8%.

 

1. Na podstawie obliczeń ustal symbole pierwiastków A i X.

 

2. Zaznacz numer zdjęcia, na którym przedstawiono związek Z.

Tlenki metali – wzór empiryczny i rzeczywisty związku chemicznego