Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - wodne roztwory jodku potasu

wodne roztwory jodku potasu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W poniższych tabelach zamieszczone są dane dotyczące wodnych roztworów jodku potasu.

Tabela 1. Zależność rozpuszczalności jodku potasu (KI) od temperatury

wodne roztwory jodku potasu

Tabela 2. Zależność gęstości roztworów jodku potasu od stężenia (t = 20 °C)

wodne roztwory jodku potasu

Przygotowano 100 g wodnego roztworu jodku potasu w temperaturze t = 20°C, a następnie go rozcieńczono, dodając 195 g wody i utrzymując stałą temperaturę 20°C.

Na podstawie zamieszczonych informacji narysuj wykres zależności rozpuszczalności jodku potasu od temperatury, a następnie oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po zmieszaniu 100 g roztworu nasyconego i 195 g wody w temperaturze 20°C.

wodne roztwory jodku potasu

 

 

Obliczenia: