Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - wskaźniki pH

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - wskaźniki pH

wskaźniki pH

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Do trzech probówek wprowadzono takie same objętości wodnego roztworu wodorotlenku sodu (Vz ) o trzech różnych stężeniach molowych (𝑐1, 𝑐2, 𝑐3) i dodano do nich po 2 krople roztworu
oranżu metylowego. Do probówek dodano następnie, mieszając, takie same objętości kwasu solnego (Vk ) o znanym stężeniu molowym (𝑐k ). Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

wskaźniki pH

 

Po zakończeniu doświadczenia okazało się, że zmiana barwy roztworu nastąpiła tylko w probówce II.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz, jaką barwę miał roztwór w probówce II przed reakcją i po zakończeniu reakcji.

 

wskaźniki pH

 

2. Rozstrzygnij, czy na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można jednoznacznie wskazać, w której probówce znajdował się:

roztwór NaOH o najwyższym stężeniu. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

roztwór NaOH o najniższym stężeniu. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

wskaźniki pH

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Do trzech probówek wprowadzono takie same objętości wodnego roztworu wodorotlenku sodu (Vz ) o trzech różnych stężeniach molowych (𝑐1, 𝑐2, 𝑐3) i dodano do nich po 2 krople roztworu
oranżu metylowego. Do probówek dodano następnie, mieszając, takie same objętości kwasu solnego (Vk ) o znanym stężeniu molowym (𝑐k ). Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

wskaźniki pH

 

Po zakończeniu doświadczenia okazało się, że zmiana barwy roztworu nastąpiła tylko w probówce II.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz, jaką barwę miał roztwór w probówce II przed reakcją i po zakończeniu reakcji.

 

wskaźniki pH

 

2. Rozstrzygnij, czy na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można jednoznacznie wskazać, w której probówce znajdował się:

roztwór NaOH o najwyższym stężeniu. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

roztwór NaOH o najniższym stężeniu. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie: