Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - woda chlorowa – roztwór wodny chloru

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - woda chlorowa – roztwór wodny chloru

woda chlorowa – roztwór wodny chloru

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Roztwór wodny chloru to tzw. woda chlorowa Cl(aq). W tym roztworze ustala się równowaga opisana równaniem:

Cl+ H2O HCl + HClO

Powstający oksokwas pod wpływem światła ulega częściowemu rozkładowi z wydzieleniem tlenu:

2HClO → 2HCl + O

10,65 g chloru rozpuszczono w 1800 cm³ wody, a otrzymaną wodę chlorową pozostawiono na pewien czas w otwartym naczyniu na świetle.

Oblicz stężenie molowe kwasu solnego w roztworze w momencie, w którym 1,0% chloru obecnego w roztworze uległ reakcji chemicznej z wodą, a oksokwas powstający w roztworze uległ w 50% reakcji rozkładu. W obliczeniach przyjmij, że sumaryczna objętość roztworu się nie zmieniła i wynosiła 1800 cm³.
.

woda chlorowa – roztwór wodny chloru

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Roztwór wodny chloru to tzw. woda chlorowa Cl(aq). W tym roztworze ustala się równowaga opisana równaniem:

Cl+ H2O HCl + HClO

Powstający oksokwas pod wpływem światła ulega częściowemu rozkładowi z wydzieleniem tlenu:

2HClO → 2HCl + O

10,65 g chloru rozpuszczono w 1800 cm³ wody, a otrzymaną wodę chlorową pozostawiono na pewien czas w otwartym naczyniu na świetle.

Oblicz stężenie molowe kwasu solnego w roztworze w momencie, w którym 1,0% chloru obecnego w roztworze uległ reakcji chemicznej z wodą, a oksokwas powstający w roztworze uległ w 50% reakcji rozkładu. W obliczeniach przyjmij, że sumaryczna objętość roztworu się nie zmieniła i wynosiła 1800 cm³.
.