Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - typowe właściwości kwasów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - typowe właściwości kwasów

typowe właściwości kwasów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie 1. zgodnie z poniższym schematem.

typowe właściwości kwasów

 

Następnie wykonano doświadczenie 2., do którego użyto roztworów tych samych kwasów – o takiej samej objętości i stężeniu jak roztwory użyte w doświadczeniu 1. W doświadczeniu 2. do roztworów dodano jednak inną sól – NaCO– o masie 0,53 g.

 

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu 1. podczas dodawania węglanu magnezu do zlewek.

 

2. Rozstrzygnij, czy po zakończeniu doświadczenia 1. z użyciem węglanu magnezu w każdej zlewce otrzymano mieszaninę jednorodną. Odpowiedź uzasadnij.

typowe właściwości kwasów

 

3. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

typowe właściwości kwasów

typowe właściwości kwasów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie 1. zgodnie z poniższym schematem.

typowe właściwości kwasów

 

Następnie wykonano doświadczenie 2., do którego użyto roztworów tych samych kwasów – o takiej samej objętości i stężeniu jak roztwory użyte w doświadczeniu 1. W doświadczeniu 2. do roztworów dodano jednak inną sól – NaCO– o masie 0,53 g.

 

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w doświadczeniu 1. podczas dodawania węglanu magnezu do zlewek.

 

2. Rozstrzygnij, czy po zakończeniu doświadczenia 1. z użyciem węglanu magnezu w każdej zlewce otrzymano mieszaninę jednorodną. Odpowiedź uzasadnij.

typowe właściwości kwasów

 

3. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

typowe właściwości kwasów