Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - reakcje zachodzące w roztworach wodnych

reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Do 50 cm3 wodnego roztworu CuSO4 o stężeniu 0,4 mol ∙ dm −3 wprowadzono 783 mg opiłków pewnego metalu X, który reagował z jonami Cu +2 w stosunku molowym 1 : 1. Metal X w szeregu napięciowym metali jest przed kadmem. Po zakończeniu reakcji do otrzymanej mieszaniny dodano 1200 mg opiłków kadmu i wtedy reakcja przebiegała dalej, do całkowitego odbarwienia roztworu. Kadm reagował z jonami Cu +2 w stosunku molowym 1 : 1. Po zakończeniu reakcji, wydzielono z jej produktów mieszaninę metali i stwierdzono, że zawiera ona 19% masowych kadmu.

Oblicz masę molową metalu X i podaj jego symbol chemiczny. Przyjmij, że masy molowe są równe: MCu = 63,55 g ∙ mol−1, MCd = 112,41 g ∙ mol−1.

 

reakcje zachodzące w roztworach wodnych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Do 50 cm3 wodnego roztworu CuSO4 o stężeniu 0,4 mol ∙ dm −3 wprowadzono 783 mg opiłków pewnego metalu X, który reagował z jonami Cu +2 w stosunku molowym 1 : 1. Metal X w szeregu napięciowym metali jest przed kadmem. Po zakończeniu reakcji do otrzymanej mieszaniny dodano 1200 mg opiłków kadmu i wtedy reakcja przebiegała dalej, do całkowitego odbarwienia roztworu. Kadm reagował z jonami Cu +2 w stosunku molowym 1 : 1. Po zakończeniu reakcji, wydzielono z jej produktów mieszaninę metali i stwierdzono, że zawiera ona 19% masowych kadmu.

Oblicz masę molową metalu X i podaj jego symbol chemiczny. Przyjmij, że masy molowe są równe: MCu = 63,55 g ∙ mol−1, MCd = 112,41 g ∙ mol−1.