Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - porównanie aktywności chemicznej metali

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - porównanie aktywności chemicznej metali

porównanie aktywności chemicznej metali

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem.

 

porównanie aktywności chemicznej metali

 

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej po dodaniu opiłków ołowiu do zlewki I. Rozstrzygnij, czy po zakończeniu doświadczenia masa roztworu w zlewce I wzrosła czy zmalała. Odpowiedź uzasadnij.

Równanie zachodzącej reakcji:

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Po zakończeniu doświadczenia na dnie zlewki II znajdowały się dwa metale: cynk oraz miedź. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz, jaką barwę miał roztwór w probówce II przed reakcją i po jej zakończeniu.

 

porównanie aktywności chemicznej metali

porównanie aktywności chemicznej metali

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem.

 

porównanie aktywności chemicznej metali

 

1. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej po dodaniu opiłków ołowiu do zlewki I. Rozstrzygnij, czy po zakończeniu doświadczenia masa roztworu w zlewce I wzrosła czy zmalała. Odpowiedź uzasadnij.

Równanie zachodzącej reakcji:

Rozstrzygnięcie:

Uzasadnienie:

 

2. Po zakończeniu doświadczenia na dnie zlewki II znajdowały się dwa metale: cynk oraz miedź. Uzupełnij poniższą tabelę. Napisz, jaką barwę miał roztwór w probówce II przed reakcją i po jej zakończeniu.

 

porównanie aktywności chemicznej metali