Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - teoria Brønsteda – Lowry’ego

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - teoria Brønsteda – Lowry’ego

teoria Brønsteda – Lowry’ego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono równania protolizy (dysocjacji) wielostopniowej kwasu ortofosforowego(V) oraz wartości stałych dysocjacji tych procesów.HPO+ HO HPO₄⁻ +  H₃O⁺         Ka1 = 7,5 · 10³
H₂PO₄⁻ + H₂O HPO²⁻ +  H₃O⁺       Ka2 = 6,2 · 10 ⁻⁹
HPO₄²⁻ + H₂O PO³⁻ +  H₃O⁺          Ka3 = 2,2 · 10 ⁻¹³

 

1. Uszereguj jony obecne w wodnym roztworze kwasu ortofosforowego(V) i powstające podczas protolizy (dysocjacji) tego kwasu według wzrastających stężeń. Napisz wzory tych jonów w odpowiedniej kolejności.

 

2. Napisz wzory tych jonów, obecnych w wodnym roztworze kwasu ortofosforowego(V), które zgodnie z teorią kwasów i zasad Brønsteda mogą pełnić w reakcjach chemicznych funkcję zarówno kwasu, jak i zasady.

teoria Brønsteda – Lowry’ego

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono równania protolizy (dysocjacji) wielostopniowej kwasu ortofosforowego(V) oraz wartości stałych dysocjacji tych procesów.HPO+ HO HPO₄⁻ +  H₃O⁺         Ka1 = 7,5 · 10³
H₂PO₄⁻ + H₂O HPO²⁻ +  H₃O⁺       Ka2 = 6,2 · 10 ⁻⁹
HPO₄²⁻ + H₂O PO³⁻ +  H₃O⁺          Ka3 = 2,2 · 10 ⁻¹³

 

1. Uszereguj jony obecne w wodnym roztworze kwasu ortofosforowego(V) i powstające podczas protolizy (dysocjacji) tego kwasu według wzrastających stężeń. Napisz wzory tych jonów w odpowiedniej kolejności.

 

2. Napisz wzory tych jonów, obecnych w wodnym roztworze kwasu ortofosforowego(V), które zgodnie z teorią kwasów i zasad Brønsteda mogą pełnić w reakcjach chemicznych funkcję zarówno kwasu, jak i zasady.