Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - obliczenia dotyczące mas substratów i produktów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - obliczenia dotyczące mas substratów i produktów

obliczenia dotyczące mas substratów i produktów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Próbkę mieszaniny NaCl i MgClo masie 3,7 g rozpuszczono w wodzie, a do otrzymanej mieszaniny dodano nadmiar wodnego roztworu AgNO. W roztworze zaszła reakcja opisana równaniem:

Ag+ Cl→ AgCl↓

Odsączony, przemyty i wysuszony osad AgCl ważył 10,0 g.

Oblicz masę chlorku magnezu w próbce mieszaniny. Wynik podaj w gramach i zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

obliczenia dotyczące mas substratów i produktów

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Próbkę mieszaniny NaCl i MgClo masie 3,7 g rozpuszczono w wodzie, a do otrzymanej mieszaniny dodano nadmiar wodnego roztworu AgNO. W roztworze zaszła reakcja opisana równaniem:

Ag+ Cl→ AgCl↓

Odsączony, przemyty i wysuszony osad AgCl ważył 10,0 g.

Oblicz masę chlorku magnezu w próbce mieszaniny. Wynik podaj w gramach i zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.