Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Kwasy i zasady w teorii Brønsteda–Lowry’ego

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda–Lowry’ego

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Dany jest zbiór drobin:

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda–Lowry’ego

Spośród podanych drobin wybierz wszystkie, które według teorii Brønsteda–Lowry’ego mogą w roztworze wodnym pełnić funkcję zasady. Napisz odpowiednie wzory. Dla jednej z wybranych drobin napisz równanie reakcji z wodą, w której to reakcji wybrana drobina pełni funkcję zasady.

Wzory drobin, które mogą pełnić funkcję zasady:

Równanie reakcji wybranej drobiny z wodą: