Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - pH fenolu, kwasu solnego, metyloaminy i alkoholu etylowego.

pH fenolu, kwasu solnego, metyloaminy i alkoholu etylowego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy
pH fenolu, kwasu solnego, metyloaminy i alkoholu etylowego.

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów – zapisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności. Napisz w formie jonowej równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH.

Kolejność związków zgodnie z rosnącym pH roztworów:

Równanie reakcji, która uzasadnia odczyn roztworu o najwyższym pH: