Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Przesuwanie stanu równowagi. Osad chlorku sodu.

Przesuwanie stanu równowagi. Osad chlorku sodu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Do dwóch zlewek zawierających po 100 cm3 wody destylowanej o temperaturze 25 °C wprowadzono po 5 g chlorku srebra. Po pewnym czasie w zlewkach powstały nasycone roztwory chlorku srebra i ustalił się stan równowagi między osadem a roztworem. Następnie do pierwszej zlewki dodano 1 g stałego chlorku potasu, a do drugiej dolano 20 cm3 wody o temperaturze 25 °C.

Opisany eksperyment przedstawiono na poniższym rysunku:

Przesuwanie stanu równowagi. Osad chlorku sodu.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Po dodaniu chlorku potasu i po ponownym ustaleniu się stanu równowagi masa osadu
w zlewce I była (większa niż / taka sama jak / mniejsza niż) przed dodaniem soli.
Po dodaniu wody do zlewki II i po ponownym ustaleniu się stanu równowagi stężenie jonów srebra było (większe niż / takie samo jak / mniejsze niż) przed dodaniem wody.