Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Redukcja jodanów za pomocą wodorosiarczanu (IV) sodu

Redukcja jodanów za pomocą wodorosiarczanu (IV) sodu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Jod otrzymuje się z saletry chilijskiej, zawierającej głównie azotan(V) sodu, lecz także m.in. śladowe ilości jodanu(V) sodu i jodanu(VII) sodu. Po zatężeniu wodnego roztworu jodany redukuje się do jodu za pomocą wodorosiarczanu(IV) sodu.
Na podstawie: J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, Warszawa 1994

Jedną z opisanych reakcji przedstawia poniższy schemat.

Redukcja jodanów za pomocą wodorosiarczanu (IV) sodu

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas opisanej przemiany. Dobierz i uzupełnij współczynniki stechiometryczne w poniższym schemacie.

Równanie procesu redukcji:

 

Równanie procesu utleniania:

Redukcja jodanów za pomocą wodorosiarczanu (IV) sodu