Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła - Reakcje związków aeromatycznych z kwasem azotowym(V)

Reakcje związków aeromatycznych z kwasem azotowym(V)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 stara formuła

Wróć do listy

Związek aromatyczny o wzorze C8H10 reaguje ze stężonym kwasem azotowym(V) w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). Jeżeli molowy stosunek stechiometryczny substratów tej reakcji wynosi 1 : 1, to powstaje tylko jeden produkt organiczny.

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu, który powstaje w reakcji związku aromatycznego o wzorze C8H10 z kwasem azotowym(V) w stosunku molowym 1 : 1.

Określ typ i mechanizm opisanej przemiany.
Typ reakcji:

Mechanizm: