Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Właściwości chlorku wapnia, etanolu, kwasu etanowego, kwasu solnego i zasady potasowej.

Właściwości chlorku wapnia, etanolu, kwasu etanowego, kwasu solnego i zasady potasowej.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wzory pięciu rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.

Właściwości chlorku wapnia, etanolu, kwasu etanowego, kwasu solnego i zasady potasowej. Właściwości chlorku wapnia, etanolu, kwasu etanowego, kwasu solnego i zasady potasowej.

Wypełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory wszystkich związków wykazujących podane w tabeli właściwości.