Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Przemiany węglowodorów.

Przemiany węglowodorów.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

Przemiany węglowodorów.

Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy związków Q, X, Y i Z.

Przemiany węglowodorów.