Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła - Reakcje metynianu etylu.

Reakcje metynianu etylu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

Reakcje metynianu etylu.

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) cząsteczek dwóch związków będących izomerami metanianu etylu oraz podaj nazwy tych związków.

Reakcje metynianu etylu.