Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono uproszczone wzory trzech alkenów i jednego węglowodoru cyklicznego alifatycznego (cykloalkanu). W cząsteczkach węglowodorów cyklicznych szkielet węglowy tworzy pierścienie.

 

cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

 

1. Wybierz wszystkie związki, które są izomerami 2,3-dimetylobut-1-enu. Napisz numery, którymi oznaczono ich wzory.

 

2. Napisz równanie reakcji addycji bromowodoru do związku IV zachodzącej zgodnie z regułą Markownikowa. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków
organicznych.

 

3. Podaj nazwę systematyczną związku I.

cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono uproszczone wzory trzech alkenów i jednego węglowodoru cyklicznego alifatycznego (cykloalkanu). W cząsteczkach węglowodorów cyklicznych szkielet węglowy tworzy pierścienie.

 

cykloalkan – węglowodór cykliczny alifatyczny

 

1. Wybierz wszystkie związki, które są izomerami 2,3-dimetylobut-1-enu. Napisz numery, którymi oznaczono ich wzory.

 

2. Napisz równanie reakcji addycji bromowodoru do związku IV zachodzącej zgodnie z regułą Markownikowa. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków
organicznych.

 

3. Podaj nazwę systematyczną związku I.