Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja monobromowania alkanów

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015 - reakcja monobromowania alkanów

reakcja monobromowania alkanów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Izomeryczne alkany o wzorze C₅H₁₂ , zależnie od budowy, mogą tworzyć jeden lub kilka produktów reakcji monobromowania.

1. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) i podaj nazwę systematyczną tego izomeru o wzorze C₅H₁₂ , który w reakcji z bromem w obecności światła tworzy tylko jedną
monobromopochodną.

Wzór półstrukturalny:

Nazwa systematyczna:

 

2. Napisz równanie reakcji monobromowania izomeru o wzorze C₅H₁₂, w którym podstawieniu ulega atom wodoru przy III-rzędowym atomie węgla. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

reakcja monobromowania alkanów

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej lipiec 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Izomeryczne alkany o wzorze C₅H₁₂ , zależnie od budowy, mogą tworzyć jeden lub kilka produktów reakcji monobromowania.

1. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) i podaj nazwę systematyczną tego izomeru o wzorze C₅H₁₂ , który w reakcji z bromem w obecności światła tworzy tylko jedną
monobromopochodną.

Wzór półstrukturalny:

Nazwa systematyczna:

 

2. Napisz równanie reakcji monobromowania izomeru o wzorze C₅H₁₂, w którym podstawieniu ulega atom wodoru przy III-rzędowym atomie węgla. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.