Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przykładem dienu ze sprzężonym układem wiązań podwójnych jest but-1,3-dien o wzorze2 CH₂=CHCH=CH₂Długość wiązania między drugim i trzecim atomem węgla w cząsteczce tego związku wskazuje, że ma ono częściowo charakter wiązania podwójnego. Jest to spowodowane delokalizacją elektronów wiązań π: każda para elektronowa tych wiązań jest przyciągana nie przez dwa, lecz przez cztery jądra atomowe. Można powiedzieć, że cząsteczka but-1,3-dienu jest hybrydą, czyli wypadkową (połączeniem w jedną całość) kilku struktur granicznych. Przykładem jednej z nich jest struktura o wzorze

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

1. W reakcji przyłączania bromu do but-1,3-dienu przy stosunku molowym substratów 1 : 1 oprócz związku X, który stanowi 55% produktów, powstaje 1,4-dibromobut-2-en z wydajnością 45%:

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

 

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X oraz podaj jego nazwę systematyczną.

 

Wzór:

Nazwa systematyczna:

 

2. Oceń, czy 1,4-dibromobut-2-en występuje w postaci izomerów cistrans. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie

 

3. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch izomerów konstytucyjnych but-1,3-dienu, których całkowite uwodornienie prowadzi do n-butanu.

 

4. But-1,3-dien ulega reakcji polimeryzacji. Ponieważ ten związek może ulegać addycji zarówno w położeniu 1,2, jak i 1,4, możliwe są także różne produkty jego polimeryzacji. W wyniku polimeryzacji typu 1,2 powstaje polimer zawierający boczne grupy winylowe –CH=CH2.

Uzupełnij poniższy schemat wpisz wzór półstrukturalny (grupowy) fragmentu produktu polimeryzacji typu 1,2 but-1,3-dienu.

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Przykładem dienu ze sprzężonym układem wiązań podwójnych jest but-1,3-dien o wzorze2 CH₂=CHCH=CH₂Długość wiązania między drugim i trzecim atomem węgla w cząsteczce tego związku wskazuje, że ma ono częściowo charakter wiązania podwójnego. Jest to spowodowane delokalizacją elektronów wiązań π: każda para elektronowa tych wiązań jest przyciągana nie przez dwa, lecz przez cztery jądra atomowe. Można powiedzieć, że cząsteczka but-1,3-dienu jest hybrydą, czyli wypadkową (połączeniem w jedną całość) kilku struktur granicznych. Przykładem jednej z nich jest struktura o wzorze

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

1. W reakcji przyłączania bromu do but-1,3-dienu przy stosunku molowym substratów 1 : 1 oprócz związku X, który stanowi 55% produktów, powstaje 1,4-dibromobut-2-en z wydajnością 45%:

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych

 

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X oraz podaj jego nazwę systematyczną.

 

Wzór:

Nazwa systematyczna:

 

2. Oceń, czy 1,4-dibromobut-2-en występuje w postaci izomerów cistrans. Odpowiedź uzasadnij.

Ocena:

Uzasadnienie

 

3. Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch izomerów konstytucyjnych but-1,3-dienu, których całkowite uwodornienie prowadzi do n-butanu.

 

4. But-1,3-dien ulega reakcji polimeryzacji. Ponieważ ten związek może ulegać addycji zarówno w położeniu 1,2, jak i 1,4, możliwe są także różne produkty jego polimeryzacji. W wyniku polimeryzacji typu 1,2 powstaje polimer zawierający boczne grupy winylowe –CH=CH2.

Uzupełnij poniższy schemat wpisz wzór półstrukturalny (grupowy) fragmentu produktu polimeryzacji typu 1,2 but-1,3-dienu.

dien ze sprzężonym układem wiązań podwójnych