Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania węgiel węgiel. W zależności od rozmieszczenia tych wiązań w cząsteczce dzielą się na trzy
grupy:


1) ze sprzężonym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel występują na przemian z wiązaniami pojedynczymi

2) z izolowanym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel są oddzielone od siebie więcej niż jednym wiązaniem pojedynczym

3) ze skumulowanym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel nie są oddzielone wiązaniem pojedynczym.


Poniżej przedstawiono wzory pięciu dienów oznaczone numerami I–V.

 

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

 

Powyższe związki podziel na dieny ze sprzężonym, izolowanym i skumulowanym układem wiązań podwójnych. Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono ich wzory.

 

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania węgiel węgiel. W zależności od rozmieszczenia tych wiązań w cząsteczce dzielą się na trzy
grupy:


1) ze sprzężonym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel występują na przemian z wiązaniami pojedynczymi

2) z izolowanym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel są oddzielone od siebie więcej niż jednym wiązaniem pojedynczym

3) ze skumulowanym układem wiązań podwójnych, w których cząsteczkach wiązania podwójne węgiel węgiel nie są oddzielone wiązaniem pojedynczym.


Poniżej przedstawiono wzory pięciu dienów oznaczone numerami I–V.

 

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel

 

Powyższe związki podziel na dieny ze sprzężonym, izolowanym i skumulowanym układem wiązań podwójnych. Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono ich wzory.

 

Dieny – węglowodory z podwójnymi wiązaniami węgiel – węgiel