Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W poniższej tabeli zestawiono długości wiązania między atomami węgla w cząsteczkach etanu, etenu i etynu.

 

typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

 

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.


W cząsteczce etanu przyjmuje się dla orbitali walencyjnych atomów węgla hybrydyzację typu (sp / sp2 / sp3). Kąt między wiązaniami wytworzonymi przez każdy atom węgla w cząsteczce etenu jest bliski (109º / 120º / 180º), a w cząsteczce etynu ten kąt jest równy (109º / 120º / 180º). Wiązanie węgiel węgiel jest tym krótsze, im (mniejsza / większa) jest jego krotność.

typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

W poniższej tabeli zestawiono długości wiązania między atomami węgla w cząsteczkach etanu, etenu i etynu.

 

typy hybrydyzacji w prostych cząsteczkach związków

 

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie.


W cząsteczce etanu przyjmuje się dla orbitali walencyjnych atomów węgla hybrydyzację typu (sp / sp2 / sp3). Kąt między wiązaniami wytworzonymi przez każdy atom węgla w cząsteczce etenu jest bliski (109º / 120º / 180º), a w cząsteczce etynu ten kąt jest równy (109º / 120º / 180º). Wiązanie węgiel węgiel jest tym krótsze, im (mniejsza / większa) jest jego krotność.