Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji w ujęciu molowym

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji w ujęciu molowym

interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji w ujęciu molowym

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym równaniem:

CnH2n + 1,5nO₂ → nCO₂ + nH₂O

W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego węglowodoru.

interpretacja jakościowa i ilościowa równania reakcji w ujęciu molowym

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana ogólnym równaniem:

CnH2n + 1,5nO₂ → nCO₂ + nH₂O

W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego węglowodoru.