Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru

Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015 - rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru

rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkanu o wzorze CH₁₄, w którego cząsteczce występuje czwartorzędowy atom węgla. Napisz nazwę systematyczną tego alkanu. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.

 

Wzór:

Nazwa systematyczna:

Liczba izomerycznych monochloropochodnych:

rzędowość atomów węgla w cząsteczce węglowodoru

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej kwiecień 2020 Formuła 2015

Wróć do listy

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkanu o wzorze CH₁₄, w którego cząsteczce występuje czwartorzędowy atom węgla. Napisz nazwę systematyczną tego alkanu. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.

 

Wzór:

Nazwa systematyczna:

Liczba izomerycznych monochloropochodnych: