Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Nasycony związek organiczny X o czterech atomach węgla zawiera w cząsteczce dwie różne grupy funkcyjne, które reagują z sodem, ale tylko jedna z nich – z wodorotlenkiem sodu. W wyniku utleniania związku X za pomocą jonów dichromianowych(VI) w obecności jonów Hotrzymuje się kwas bursztynowy o wzorze HOOCCHCHCOOH.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związku X oraz jednego izomeru związku X o budowie łańcuchowej, którego cząsteczki są chiralne. Zaznacz (*) asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).

Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

2. Napisz:

wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji, który powstałby, gdyby związek X przereagował z nadmiarem sodu;

w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu bursztynowego z nadmiarem wodorotlenku sodu. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów pólstrukturalnych (grupowych).

 

3. W wysokiej temperaturze kwas bursztynowy HOOCCHCHCOOH ulega odwodnieniu.
Jedna cząsteczka kwasu bursztynowego odszczepia jedną cząsteczkę wody i tworzy bezwodnik, którego cząsteczka ma strukturę pierścienia pięcioczłonowego.

Narysuj wzór półstrukturany (grupowy) bezwodnika kwasu bursztynowego.

Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Nasycony związek organiczny X o czterech atomach węgla zawiera w cząsteczce dwie różne grupy funkcyjne, które reagują z sodem, ale tylko jedna z nich – z wodorotlenkiem sodu. W wyniku utleniania związku X za pomocą jonów dichromianowych(VI) w obecności jonów Hotrzymuje się kwas bursztynowy o wzorze HOOCCHCHCOOH.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) związku X oraz jednego izomeru związku X o budowie łańcuchowej, którego cząsteczki są chiralne. Zaznacz (*) asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).

Identyfikacja nasyconego związku X o czterech atomach węgla

2. Napisz:

wzór półstrukturalny (grupowy) organicznego produktu reakcji, który powstałby, gdyby związek X przereagował z nadmiarem sodu;

w formie cząsteczkowej równanie reakcji kwasu bursztynowego z nadmiarem wodorotlenku sodu. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów pólstrukturalnych (grupowych).

 

3. W wysokiej temperaturze kwas bursztynowy HOOCCHCHCOOH ulega odwodnieniu.
Jedna cząsteczka kwasu bursztynowego odszczepia jedną cząsteczkę wody i tworzy bezwodnik, którego cząsteczka ma strukturę pierścienia pięcioczłonowego.

Narysuj wzór półstrukturany (grupowy) bezwodnika kwasu bursztynowego.