Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021 - Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Glutation to tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poniżej przedstawiono jego wzór półstrukturalny (grupowy).

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

1. Napisz nazwy zwyczajowe aminokwasów, które powstają w wyniku całkowitej hydrolizy glutationu.

 

2. Wykonano doświadczenie, w którym do dwóch probówek z tym samym odczynnikiem wprowadzono wodne roztwory:

do probówki I – wodny roztwór glutationu
do probówki II – wodny roztwór powstały po całkowitej hydrolizie glutationu.

W jednej z probówek zaobserwowano powstanie różowofioletowego roztworu.

Uzupełnij schemat doświadczenia. Podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów glutationu oraz produktów jego hydrolizy i wymieszaniu zawartości każdej probówki – pozwoli na uzyskanie opisanego wyniku doświadczenia. Napisz numer probówki, w której zaobserwowano opisaną zmianę.

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

Arkusz z chemii rozszerzonej czerwiec 2021

Wróć do listy

Glutation to tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych. Poniżej przedstawiono jego wzór półstrukturalny (grupowy).

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych

1. Napisz nazwy zwyczajowe aminokwasów, które powstają w wyniku całkowitej hydrolizy glutationu.

 

2. Wykonano doświadczenie, w którym do dwóch probówek z tym samym odczynnikiem wprowadzono wodne roztwory:

do probówki I – wodny roztwór glutationu
do probówki II – wodny roztwór powstały po całkowitej hydrolizie glutationu.

W jednej z probówek zaobserwowano powstanie różowofioletowego roztworu.

Uzupełnij schemat doświadczenia. Podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do niego roztworów glutationu oraz produktów jego hydrolizy i wymieszaniu zawartości każdej probówki – pozwoli na uzyskanie opisanego wyniku doświadczenia. Napisz numer probówki, w której zaobserwowano opisaną zmianę.

Glutation – tripeptyd występujący w komórkach organizmów roślinnych i zwierzęcych