Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Struktura atomu – jądro i elektrony

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Struktura atomu – jądro i elektrony

Struktura atomu – jądro i elektrony

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar]3d¹⁰.

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek.

 

Struktura atomu – jądro i elektrony

 

2 .Uzupełnij poniższy schemat. Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X. Zastosuj schemat klatkowy. W zapisie uwzględnij numery powłok i symbole podpowłok.

Struktura atomu – jądro i elektrony

Struktura atomu – jądro i elektrony

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Konfigurację elektronową dwudodatniego kationu pierwiastka X przedstawia zapis: [Ar]3d¹⁰.

1. Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol chemiczny pierwiastka X, numer grupy oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należy ten pierwiastek.

 

Struktura atomu – jądro i elektrony

 

2 .Uzupełnij poniższy schemat. Przedstaw pełną konfigurację elektronową atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X. Zastosuj schemat klatkowy. W zapisie uwzględnij numery powłok i symbole podpowłok.

Struktura atomu – jądro i elektrony