Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Pierwsza energia jonizacji (Ej 1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej 2, Ej 3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji zmieniają się okresowo w miarę wzrostu liczby atomowej. W tabeli podano wartość pierwszej energii jonizacji dla atomu wodoru i wartości kilku wybranych energii jonizacji dla atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego.

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

 

1. Wyjaśnij, dlaczego wartość pierwszej energii jonizacji atomu wodoru jest dużo większa niż wartość pierwszej energii jonizacji atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy.

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Pierwsza energia jonizacji litowca jest (mniejsza / większa) niż druga energia jonizacji, ponieważ:

(łatwiej / trudniej) oderwać elektron od jonu naładowanego dodatnio niż od obojętnego atomu

oraz

przyciąganie przez jądro elektronu z przedostatniej powłoki jest (silniejsze / słabsze) niż przyciąganie elektronu z powłoki ostatniej.

 

3. Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Pierwsza energia jonizacji (Ej 1) to minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu. Każda następna energia jonizacji (Ej 2, Ej 3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Wartości energii jonizacji zmieniają się okresowo w miarę wzrostu liczby atomowej. W tabeli podano wartość pierwszej energii jonizacji dla atomu wodoru i wartości kilku wybranych energii jonizacji dla atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy układu okresowego.

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu

 

1. Wyjaśnij, dlaczego wartość pierwszej energii jonizacji atomu wodoru jest dużo większa niż wartość pierwszej energii jonizacji atomów kolejnych pierwiastków pierwszej grupy.

 

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Pierwsza energia jonizacji litowca jest (mniejsza / większa) niż druga energia jonizacji, ponieważ:

(łatwiej / trudniej) oderwać elektron od jonu naładowanego dodatnio niż od obojętnego atomu

oraz

przyciąganie przez jądro elektronu z przedostatniej powłoki jest (silniejsze / słabsze) niż przyciąganie elektronu z powłoki ostatniej.

 

3. Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Pierwsza energia jonizacji – minimalna energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu od obojętnego atomu