Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Alkany można otrzymać z halogenków alkilów o ogólnym wzorze R–X, w którym R oznacza grupę alkilową, a X – atom halogenu (chloru, bromu lub jodu). Halogenki alkilów reagują z sodem zgodnie z poniższym schematem:

2R–X + 2Na  ⎯⎯⎯> R–R + 2NaX

Reakcję przeprowadza się w środowisku bezwodnym w podwyższonej temperaturze. Jeżeli do reakcji zastosuje się jeden halogenek alkilu, R–X, otrzymuje się jeden alkan, a przy zastosowaniu różnych halogenków alkilów, np. R 1–X i R2–X, powstaje mieszanina alkanów.

 

1. Pewien jodek alkilu poddano działaniu sodu i otrzymano alkan o wzorze:

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) i nazwę systematyczną jodku alkilu, który poddano działaniu sodu w opisanej reakcji.

Wzór półstrukturalny (grupowy):

Nazwa systematyczna:

 

2. Mieszaninę 2-jodobutanu i jodku metylu poddano działaniu sodu i otrzymano różne alkany.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Alkany można otrzymać z halogenków alkilów o ogólnym wzorze R–X, w którym R oznacza grupę alkilową, a X – atom halogenu (chloru, bromu lub jodu). Halogenki alkilów reagują z sodem zgodnie z poniższym schematem:

2R–X + 2Na  ⎯⎯⎯> R–R + 2NaX

Reakcję przeprowadza się w środowisku bezwodnym w podwyższonej temperaturze. Jeżeli do reakcji zastosuje się jeden halogenek alkilu, R–X, otrzymuje się jeden alkan, a przy zastosowaniu różnych halogenków alkilów, np. R 1–X i R2–X, powstaje mieszanina alkanów.

 

1. Pewien jodek alkilu poddano działaniu sodu i otrzymano alkan o wzorze:

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) i nazwę systematyczną jodku alkilu, który poddano działaniu sodu w opisanej reakcji.

Wzór półstrukturalny (grupowy):

Nazwa systematyczna:

 

2. Mieszaninę 2-jodobutanu i jodku metylu poddano działaniu sodu i otrzymano różne alkany.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

otrzymywanie Alkanów z halogenków alkilów