Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - poprawna nomenklatura węglowodorów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021 - poprawna nomenklatura węglowodorów

poprawna nomenklatura węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W wyniku zasadowej hydrolizy 2-jodobutanu otrzymano alkohol, który następnie utleniono tlenkiem miedzi(II).

1. Uzupełnij schemat opisanych przemian. Wpisz wzory półstrukturalne (grupowe): 2-jodobutanu, alkoholu otrzymanego w wyniku zasadowej hydrolizy 2-jodobutanu i organicznego produktu utlenienia tlenkiem miedzi(II) tego alkoholu.

poprawna nomenklatura węglowodorów

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Hydroliza zasadowa jodku alkilu jest reakcją (addycji / substytucji / eliminacji) zachodzącą zgodnie z mechanizmem nukleofilowym. Przykładem obojętnego elektrycznie nukleofilu jest cząsteczka (CH ₄ / H/ NH), a nukleofilu jonowego – jon (CN/ Cu²⁺ / H3O ).

poprawna nomenklatura węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

W wyniku zasadowej hydrolizy 2-jodobutanu otrzymano alkohol, który następnie utleniono tlenkiem miedzi(II).

1. Uzupełnij schemat opisanych przemian. Wpisz wzory półstrukturalne (grupowe): 2-jodobutanu, alkoholu otrzymanego w wyniku zasadowej hydrolizy 2-jodobutanu i organicznego produktu utlenienia tlenkiem miedzi(II) tego alkoholu.

poprawna nomenklatura węglowodorów

2. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie.

Hydroliza zasadowa jodku alkilu jest reakcją (addycji / substytucji / eliminacji) zachodzącą zgodnie z mechanizmem nukleofilowym. Przykładem obojętnego elektrycznie nukleofilu jest cząsteczka (CH ₄ / H/ NH), a nukleofilu jonowego – jon (CN/ Cu²⁺ / H3O ).