Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Temperatury wrzenia węglowodorów

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Temperatury wrzenia węglowodorów

Temperatury wrzenia węglowodorów

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Wzory trzech związków organicznych oznaczono numerami I–III i zestawiono w poniższej tabeli. Te związki różnią się wartościami temperatury wrzenia.

Temperatury wrzenia węglowodorów

Poniżej przedstawiono – w przypadkowej kolejności – wartości temperatury wrzenia wymienionych związków (pod ciśnieniem 1013 hPa):

27,8 °C

36,1 °C

68,7 °C

 

Przyporządkuj każdemu związkowi charakteryzującą go temperaturę wrzenia. Uzupełnij tabelę. Podaj nazwę systematyczną związku o najwyższej temperaturze wrzenia i nazwę systematyczną związku o najniższej temperaturze wrzenia. W obu przypadkach uzasadnij swoje przyporządkowanie.

Temperatury wrzenia węglowodorów

Nazwa systematyczna związku o najwyższej temperaturze wrzenia:

Uzasadnienie:

 

Nazwa systematyczna związku o najniższej temperaturze wrzenia:

Uzasadnienie:

Temperatury wrzenia węglowodorów

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Wzory trzech związków organicznych oznaczono numerami I–III i zestawiono w poniższej tabeli. Te związki różnią się wartościami temperatury wrzenia.

Temperatury wrzenia węglowodorów

Poniżej przedstawiono – w przypadkowej kolejności – wartości temperatury wrzenia wymienionych związków (pod ciśnieniem 1013 hPa):

27,8 °C

36,1 °C

68,7 °C

 

Przyporządkuj każdemu związkowi charakteryzującą go temperaturę wrzenia. Uzupełnij tabelę. Podaj nazwę systematyczną związku o najwyższej temperaturze wrzenia i nazwę systematyczną związku o najniższej temperaturze wrzenia. W obu przypadkach uzasadnij swoje przyporządkowanie.

Temperatury wrzenia węglowodorów

Nazwa systematyczna związku o najwyższej temperaturze wrzenia:

Uzasadnienie:

 

Nazwa systematyczna związku o najniższej temperaturze wrzenia:

Uzasadnienie: