Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Określanie liczby izomerów konstytucyjnych dla chloropochodnej węglowodoru.

Określanie liczby izomerów konstytucyjnych dla chloropochodnej węglowodoru.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) alkanu o wzorze C6H14, w którego cząsteczce występuje czwartorzędowy atom węgla.

Określanie liczby izomerów konstytucyjnych dla chloropochodnej węglowodoru.

Nazwa systematyczna:

Liczba izomerycznych monochloropochodnych:

Napisz nazwę systematyczną tego alkanu. Określ liczbę monochloropochodnych będących izomerami konstytucyjnymi, które mogą powstać w procesie chlorowcowania opisanego węglowodoru.