Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Spalanie całkowite węglowodoru. Określanie wzoru sumarycznego i półstrukturalnego.

Spalanie całkowite węglowodoru. Określanie wzoru sumarycznego i półstrukturalnego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Podczas spalania 0,25 mola pewnego węglowodoru przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana
ogólnym równaniem:

Spalanie całkowite węglowodoru. Określanie wzoru sumarycznego i półstrukturalnego.

W wyniku opisanej przemiany otrzymano 46,5 g mieszaniny tlenku węgla(IV) i pary wodnej.

Spalanie całkowite węglowodoru. Określanie wzoru sumarycznego i półstrukturalnego.

Wykonaj obliczenia i zaproponuj wzór półstrukturalny (grupowy) spalanego
węglowodoru.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji