Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Warunki produkty reakcji toluenu.

Warunki produkty reakcji toluenu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Metylobenzen (toluen) może reagować z bromem, tworząc w zależności od warunków różne produkty.

Analizując równania reakcji zapisane poniżej, określ warunki (A) reakcji I i podaj wzór jednego z możliwych produktów (B) reakcji II.

Warunki produkty reakcji toluenu.

Warunki (A) reakcji I

Wzór produktu (B) reakcji II (jednego z możliwych)