Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Oksyhemoglobina i hemoglobina.

Oksyhemoglobina i hemoglobina.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Schemat ilustruje procesy zachodzące w erytrocytach.

Oksyhemoglobina i hemoglobina.

a) Określ, gdzie w organizmie zachodzi proces I, a gdzie proces II.

b) Wyjaśnij, co oznacza, że oksyhemoglobina jest utlenowaną hemoglobiną.