Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Wykrywanie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Wykrywanie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Uczeń ma do dyspozycji: zlewkę szklaną, wodę wapienną [roztwór Ca(OH)2], rurkę szklaną.

Podaj kolejność czynności ucznia, który na lekcji biologii sprawdzi, że w powietrzu wydychanym znajduje się CO2.