Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Proces filtracji w nefronie i kanalikach nerkowych.

Proces filtracji w nefronie i kanalikach nerkowych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Schemat przedstawia w sposób uproszczony wytwarzanie moczu w kanaliku nerkowym.

Proces filtracji w nefronie i kanalikach nerkowych.

Określ, w której części nefronu (A, B czy C) zachodzi proces filtracji. Podaj nazwę produktu otrzymanego w wyniku filtracji.