Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Fotoreceptory, chemoreceptory, mechanoreceptory, elektroreceptory.

Fotoreceptory, chemoreceptory, mechanoreceptory, elektroreceptory.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Ze względu na rodzaj odbieranego bodźca receptory dzielimy na następujące grupy:

Fotoreceptory, chemoreceptory, mechanoreceptory, elektroreceptory.

Określ, do których z wymienionych grup należą receptory umożliwiające funkcjonowanie:

I – narządów smaku i węchu, II – narządu słuchu i równowagi.

I

II