Biologia: 2005 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2005 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 17. (2 pkt)

Ze względu na rodzaj odbieranego bodźca receptory dzielimy na następujące grupy:

Zadanie 17

Określ, do których z wymienionych grup należą receptory umożliwiające funkcjonowanie:

I – narządów smaku i węchu, II – narządu słuchu i równowagi.

Zadanie 17

I…………………………………………………………… II…………………………………………………………

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji