Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Rozróżnienie cech fenotypowych kobiet i mężczyzn.

Rozróżnienie cech fenotypowych kobiet i mężczyzn.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

U człowieka występuje zróżnicowanie cech (dymorfizm płciowy), dzięki którym możemy odróżnić kobietę od mężczyzny.

Podaj dwa przykłady cech budowy ciała człowieka, które określają różnice między kobietą i mężczyzną.