Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Elementy szkielety i ich funkcje.

Elementy szkielety i ich funkcje.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Układ szkieletowy pełni w organizmie człowieka różnorodne funkcje. Jedną z nich jest ochrona ważnych narządów wewnętrznych.

Podaj dwa przykłady, elementów układu szkieletowego i nazwij narządy przez nie chronione.

1.

2.