Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Cechy tkanki kostnej i tkanek łącznych.

Cechy tkanki kostnej i tkanek łącznych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Schemat przedstawia budowę tkanki kostnej.

Cechy tkanki kostnej i tkanek łącznych.

Określ cechę budowy tkanki kostnej, która pozwala zaliczyć tę tkankę do grupy tkanek łącznych.