Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Zawartość wody w organizmie w % masy ciała.

Zawartość wody w organizmie w % masy ciała.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Tabela przedstawia zawartość wody w organizmie człowieka w różnych okresach jego życia.

Zawartość wody w organizmie w % masy ciała.

Podaj oznaczenia dwóch kolejnych okresów życia człowieka, między którymi następuje największy spadek zawartości wody w organizmie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….