Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Różnice w odpowiedzi immunologicznej: komórkowej i humoralnej.

Różnice w odpowiedzi immunologicznej: komórkowej i humoralnej.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Dzięki zróżnicowaniu właściwości leukocytów organizm dysponuje dwoma rodzajami odporności: komórkową i humoralną.

Podaj, na czym polega odporność komórkowa a na czym humoralna, wykorzystując określenia: fagocytoza, przeciwciała.