Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Rola jodu w organizmie.

Rola jodu w organizmie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Ze względu na wielkość dziennego zapotrzebowania pokarmowego jod zaliczany jest do mikroelementów.

Podaj przykład pokarmu będącego źródłem jodu oraz określ rolę, jaką ten pierwiastek pełni w organizmie człowieka.