Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Potencjał czynnościowy i spoczynkowy w organizmie.

Potencjał czynnościowy i spoczynkowy w organizmie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Rysunek ilustruje funkcjonowanie błony neuronu.

Potencjał czynnościowy i spoczynkowy w organizmie.

Korzystając z informacji przedstawionych na rysunku wyjaśnij, w jaki sposób w błonie neuronu powstaje potencjał czynnościowy.