Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Rola nagłośni w prawidłowym funkcjonowaniu krtani.

Rola nagłośni w prawidłowym funkcjonowaniu krtani.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

W gardle krzyżują się dwie drogi: pokarmowa z oddechową. Wejście z gardła do krtani otwiera lub zamyka ruchoma chrząstka tzw. nagłośnia.

Wyjaśnij związek przestrogi: „Nie rozmawiaj przy jedzeniu!” z funkcją nagłośni.