Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Krótkowzroczność – przyczyny i sposób korekcji.

Krótkowzroczność – przyczyny i sposób korekcji.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Rysunek I w uproszczony sposób przedstawia wadę wzroku – krótkowzroczność, a rysunek II – sposób jej korygowania.

Krótkowzroczność – przyczyny i sposób korekcji.

Korzystając z informacji przedstawionych na rysunkach, opisz, na czym polega krótkowzroczność i sposób korygowania tej wady wzroku.