Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Wahania poziomu cukru w naczyniach doprowadzających i odprowadzających krew z wątroby.

Wahania poziomu cukru w naczyniach doprowadzających i odprowadzających krew z wątroby.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Wątroba uczestniczy w wielu przemianach biochemicznych w organizmie.

Podaj jedną funkcję wątroby, którą ilustruje poniższy schemat.

Wahania poziomu cukru w naczyniach doprowadzających i odprowadzających krew z wątroby.